haber
HABER ARAMA
Web Haber     haber ara
Anasayfa
Türkiye
Siyaset
Spor
Sanat
Dünya
Ekonomi
Sağlık
Yaşam
Teknoloji
Eğitim
İstanbul
Ankara
Türkiye haberleri

Meslek liseleri polis olabilir mi

ÖSYM'yi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adıyla yeniden yapılandıran yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen yasad

Meslek liseleri polis olabilir mi

Reklamlar

ÖSYM'yi ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'' adıyla yeniden yapılandıran yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen yasada meslek liseliler için de önemli bir ayrıntı var.

Kurumun Başkanı, devlet üniversitelerinde görev yapan profesörlerden, YÖK'ün önereceği 3 aday arasından müşterek kararnameyle 4 yıllığına atanacak. Süresi dolan başkan, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden atanabilecek.

Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemeyecek; ancak atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya YÖK Genel Kurulu kararıyla görevini yerine getiremeyeceğinin tespit edilerek resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi halinde görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabilecek.

Başkanlığın karar organı yönetim kurulu, başkan ve yardımcıları dahil 7 üyeden oluşacak ve görev süreleri 4 yıl olacak.

ÖSYM başkan ve yardımcıları, tam zamanlı görev yapacak ve lisansüstü eğitim faaliyetleri hariç hiçbir kurum ve kuruluşta ücretli iş yapamayacak.

Başkanlıkta sözleşme ile yerli ve yabancı uzman istihdam edilebilecek. Bunların sayısı tüm üniversitelerdeki öğretim elemanlarının yüzde 5'ini geçemeyecek.

2 YIL SÜREYLE GÖREV YAPAMAYACAK

Başkan ve diğer ilgili görevliler, görevlerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak, bu tür işlere ortak olamayacak, bu tüzel kişilerden, iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan, dolaylı ilişkiye giremeyecek.

Bunların eşleri, çocukları, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde, bunların iştiraklerinde görev alamayacak, bu tür işlere ortak olamayacak, bu tüzel kişilerden, iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan, dolaylı ilişkiye giremeyecek.

-ELEKTRONİK ORTAMDA SINAV-

Sınavlar, basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabilecek. Sınavlar ayrıca, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, adayın verdiği cevaplara göre de farklı soruların değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler, asgari 10 yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanacak. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 1 yıl sonra, cevap kağıtları ise 2 yıl sonra imha edilebilecek.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, başkanlığın internet sayfasında yapılacak. Bu duyurular tebliğ hükmünde olacak.

Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması, sınav türlerine ilişkin usul ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken konular yönetmelikle düzenlenecek.

Sınav soruları ile soruları hazırlayanların kimlikleri gizli tutulacak. Soru havuzundaki sorular, hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen üçüncü kişilere verilemeyecek. Adli kovuşturmalarda soru havuzuna erişim için ise Bakanlar Kurulunun izni gerekecek.

Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararıyla açıklanabilecek.

Meslek liseleri google ara


Meslek liseleri google haber ara

17 Subat 2011 23:47 Tarihli haber

facebook Twitter Bookmark digg it digg it Google kaydet! stumbleupon DMCA.com
 Yukarı Çık
Baslik:
Metin: /500


1 Yorum ___________________________________________________________________
Dosk Siteler: haber Kaynak gösterilemeden yayinlanamaz. Haber Ajansı İHA Abonesi Haber7 x 24 internet haber habercity Haberleri Haberleri Haberi RSS RSS RSS XML